4f6ee7a478664a42bf5783899bcc762a.jpg

Tal R 

"I 2011 deltog jeg på Activ i Ekspeditionen til Verdens Ende, i Nordøstgrønland, sammen med videnskabsfolk og kunstnere samt et filmhold og besætning. Togtet trak på mange måder tråde til den litterære ekspedition (1902-1904) med, blandt andre, maleren Harald Moltke, Knud Rasmussen og Mylius Eriksen. Activs ekspedition til det sagnomspundne Kejser Frantz Josef archipelago i Grønlands Nationalpark, med deltagels af kunstnere og videnskabsfolk, gav anledning til betydelig kunstnerisk inspiration og afstedkom adskillelige udstillinger og puplikationer.    

Jeg kan på det varmeste anbefale at skibet anvendes som et Dynamisk Refugium for at videnskabsfolk, kunstnere og forfattere kan mødes og inspireres ombord på det historiske skib på togter til denne verdens grænseflader.  

 Jeg har tiltro til at det vil lykkes Jonas Bergsøe at skabe rammerne for nye eventyr, som er værdifulde for deltagerne såvel som i en almennyttig kontekst med henblik på formidlingen af kunst, kultur og videnskab til et bredt publikum.

Tal R